سقف کاذب سمیران دکور

زیبایی سقف کناف موضوع امروز ما زیبایی کناف سقف است. امیدواریم اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار دهیم و بتوانیم بعنوان تیم اجرایی سقف کاذب دلخواهتان در کنارتان باشیم. افراد با سلیقه امروزه به جای هزینه های گزاف و بسیار بالای سقف های سنتی که بسیار آلودگی های گچ کاری و زیر سازی و سیمان کاری داشتند.   ترجیحا از سقف های کناف کاری و همچنین دکورهای نور مخفی برای زیبا سازی دکوراسیون ...